Rammeavtale

Her kan innehavere av firmaer, organisasjoner, lag etc. med produksjon eller større byggningsmasser inngå skreddersydde avtaler som gjør den økonomiske oversikten bedre og på sikt redusere kostnader ved produksjon eller på drift og vedlikehold.

Ved inngåelse av en rammeavtale vil Dere som kunder bli sikret hjelp ved behov, samt bli knyttet opp til vaktnummer der vi tilbyr 24 timer service.

Dere som kunder vil til en hver tid stå fritt til å velge ulike leverandører og blir på ingen måte låst opp til å bruke Elcontact.

Fortiden har vi følgende kunder som har tegnet en rammeavtale hos oss.

  • Borgstein
  • Rome