Miljøfyrtårn

Vi er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert!🌱

Som del av vårt arbeid for et bærekraftig miljø, klima og et bedre arbeidsmiljø, informerer vi om at vi nå er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Oppfordring til vårt nettverk:

Vi ser på miljøansvar som en felles oppgave. Derfor oppfordrer vi våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å vurdere sertifisering for sammen å bidra til en grønnere fremtid. La oss samarbeide for bærekraftig utvikling.

Hvorfor åpenhet?

Vi anser åpenhet om vårt arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø som viktig. Dette gir våre kunder og andre interessenter mulighet til selv å vurdere vårt engasjement og innsats.

Hva vil bli offentliggjort?

  1. Våre mål og tiltak
  2. Resultater av vår innsats
  3. Vårt klimaregnskap

Dokumentasjon:

All offentlig informasjon om vårt arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø vil være tilgjengelig for hvert kalenderår etter vår sertifisering. For å se denne, kan du besøke vår nettside, følge med på våre sosiale medier, eller be om en direkte lenke.