Gamlebutikken i Haddal

Leilighetskompleks på Haddal lokalisert på “gamlebutikken” på Haddal. Elektro og svakstrømsinstallasjoner.